Området

Kongeåen:
Kongeåen er omkring 60 km lang. Den har sit udspring ca. 5 km. sydøst for Vamdrup, hvorfra den løber mod vest i en bred smeltevandsdal.
Dalen er dannet under sidste istid, hvor vandet er strømmet mod vest.
Kongeåen løber via Foldingbro og Gredstedbro til Kongeåslusen ved Vadehavet 10 km. nordvest for Ribe
Kongeåen og ådalen er fredet fra Foldingbro til Gredstedbro. Åen er kun reguleret på det yderste løb mod Vadehavet, og er derved Danmarks længste sammenhængende vandløbsstrækning, der har undgået regulering.
Åen er et eldorado for lystfiskere. En fin vandkvalitet og varierede strømningsforhold giver gode betingelser for en naturlig fiskebestand.


Kongeåen var tilbage i tidlig middelalder af pilgrimme kendt som en naturgiven hindring mellem Nordjylland og Sønderjylland. I løbet af det 12. århundrede blev åen også en statslig grænse mellem hertugdømmet Slesvig og kongeriget Danmark.
Efter krigen år 1864 lagde åen frem til år 1920 navn til den dansk-tyske grænse, Kongeågrænsen.

Kongeåstien, der er blevet til i samarbejde mellem kommunerne og frivillige, blev indviet i 2015. Stien strækker sig fra åens udspring til Vadehavet. Læs mere på www.kongeåstien.dk.

http://www.jernved-jernvedlund.dk/Kongeaen.htm

Kirken:
Kirken i Jernved er blandt områdets ældste og bedst bevarede romanske tufstensbygninger, opført ca. år 1175. Kor og apsis blev i 1866 nyopført i mursten. Den rige udvendige murdekoration er nært beslægtet med Ribe Domkirkes. Inventaret omfatter bl.a. en gotisk fløjaltertavle med udskårne figurer fra ca. 1475-1500.
Kirken er bygget med en sjælden omhu, og meget kunne tyde på en stærk herremand og et stærkt område.

http://www.vedkongeaaen.dk/

Sorte Plov:
Herremanden Sorte Plov, der dræbte kong Erik Emune i år 1137, menes at have boet på herregården Plovstrup i Plougstrup by. Det er dog ikke ham, der har lagt navn til Plougstrup, idet navnet kan føres endnu længere tilbage. Sorte Plov blev selv dræbt på Kong Svend Eriksens befaling i 1151 eller 1152. Det menes at være døren fra herregården Plovstrup, der i dag sidder som Jernved kirkes indgangsdør.

Gravhøje:
Tilbage i tiden fandtes der mange gravhøje i området. I Plougstrup har gravhøjene ligget tæt, meget tættere end andre steder i landet.
Gennem tiden er mange af højene blevet jævnet med jorden. I 1906 var der i området 68 kæmpegravhøje, mens der i dag kun er 9 tilbage.
De fleste af højene er fra bronzealderen, men i enkelte gravhøje er der fundet redskaber fra stenalderen, hvilket vidner om, at området har været beboet 5000 år tilbage i tiden. Lige i nærheden ligger gravhøjen Skelhøj, der blev udgravet i 2002 – 2004.
Se skelhoej.natmus.dk
Rundt omkring i jorden finder vi forsat mange flinteredskaber.

Byegen/tingsted:
Omkring By-egen i Jernved, der står på en mark tæt på Plougstrupvej, var der tidligere en kreds af sten (tingsted), og her blev der afholdt tinge.
Et ting (af oldnordisk: þing) var i vikingetiden og middelalderen en folkeforsamling, hvor folket udøvede dømmende og lovgivende magt.
Ordet lever videre i politiske forsamlinger som folketing eller landsting. I tinget kunne enhver bonde fremsige en klage, og efter diskussion blev dommen herefter afsagt.
Nægtede man at efterkomme tingets dom, kunne man blive dømt fredløs.
Hvor gammel egen er, vides ikke, men man formoder ca. 200-250 år.
Træet har været udsat for svampeangreb, og er derfor ikke så stor og flot som tidligere.

http://www.jernved-jernvedlund.dk/

Nationalpark Vadehavet
Vadehavet, som strækker sig fra Blåvandshuk i nord gennem Ribe til Tønder marsken i syd og videre til Den Helder i Holland, er et af verdens vigtigste vådområder. Et stort naturområde fuldt af liv. Intet andet sted kan man f.eks. opleve så mange fugle i træktiden som her. Der passerer årligt mellem 10 og 12 millioner vandfugle på deres træk til eller fra yngleområderne. Vadehavet er af altafgørende betydning som rasteplads for de millioner af fugle, der hvert forår og efterår trækker mellem de kolde områder i nord og de varmere yngleområder i syd.
Forår og efterår kan man se store flokke stære, der samler sig, før de går til ro (Sort Sol).

http://www.vadehav.dk/

Fra Krydderurtehaven:

Afstand til Kongeåen og Kongeåstien 1000m
Afstand til offentlig transport 500 m
Afstand til restaurant 8 km.
Afstand til fiskemuligheder 1000 m.
Afstand til Ribe 15 km
Afstand til Esbjerg 31 km
Afstand til strand, Rømø 53 km
Afstand til golf 14 km
Afstand til indkøb 8 km